Rekisteriseloste


Suomen Positiivisen Psykologian yhdistys (SPPY) ry
Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Positiivisen Psykologian yhdistys ry, Puuskakuja 10, 00850 Helsinki, positiivinen.psykologia@gmail.com

2. Yhteyshenkilö
Jäsenrekisterin hoitaja Sanna Salovuori, positiivinen.psykologia@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenistä yhdistyksen toimintaa varten ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Henkilötietojen perusteella jäsenille toimitetaan esimerkiksi jäsentiedotteita.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitävältä jäseneltä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, syntymäaika, sähköposti, puhelinnumero, työpaikka tai opiskelupaikka.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritietoja kerätään pääasiassa yhdistyksen kotisivuilla www.sppy.fi olevalla jäsenhakemus-lomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenten erillistä suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei käsitellä manuaalisesti. Tietoja säilytetään sähköisesti Yhdistysavain-palvelussa. Jäsen voi niin halutessaan tutustua jäsenrekisteritietoihinsa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos henkilön jäsenyys yhdistyksessä päättyy.