Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisten hyvinvointiin, vahvuuksiin, voimavaroihin ja näiden vahvistamiseen. Se tutkii sitä, mikä saa ihmiset ja yhteisöt voimaan hyvin ja kukoistamaan. Lisäksi se tutkii elämän merkityksellisyyttä, myötätuntoa, innostusta, sisua, onnellisuutta sekä vaikeista tilanteista selviytymistä eli resilienssiä.

Kirjasto

Tällä sivulla julkaistaan linkkejä nettisivuille, kirjoihin, tutkimuksiin, artikkeleihin ja kumppaniyrityksiin, joita SPPY ry suosittelee. (Huom! Sisältö päivittyy.)

Lukemista

Kirjallisuutta

 • Brown Brené, Daring Greatly
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (2005). Flow. Rasalas-Kustannus.
 • Diener-Biswas-Diener (2008). Happiness. Blackwell Publishing
 • Dutton, J. & G. Spreitzer, Eds (2014). How to Be a Positive Leader: Small Actions, Big Impact. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Dweck Carol, Mindset
 • Fredrickson Barbara, Love 2.0
 • Fredrickson Barbara, Positivity
 • Jarden, A., Bruna, M., Lahti, E. & Zhao, Y. (2013). Positive Psychologists on Positive Psychology (vol. 2).
 • Jarden, Aaron (2011). Positive psychologists on positive psychology vol I.
 • Lipponen-Litovaara-Katainen, (2016). Voimaa, hyvän elämän polku. Duodecim.
 • Lyubomirsky Sonja, The how of happiness / Kuinka onnelliseksi,
 • Neff Kristin, Self-compassion
 • Ojanen Markku (2014). Tunne vai järki, polkuja viisaisiin valintoihin, Minerva Kustannus
 • Ojanen Markku, (2016). Kaikki on hyvin juuri nyt, 100 paradoksia onnesta. Minerva Kustannus.
 • Ojanen, Markku (2007). Positiivinen psykologia. Edita.
 • Peterson, Chris (2006). A Primer in positive psychology. New York: Oxford University Press.
 • Peterson, Chris, A Primer in Positive Psychology
 • Raami Asta, (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Otava.
 • Rantanen Jarkko (2011). Tunteella! – Voimaa tekemiseen. Talentum.
 • Rantanen Jarkko (2013). Vaikuta Tunteisiin! – Lisää voimaa tekemiseen. Talentum.
 • Rath, Tom, Strengths Finder
 • Reivich, Karen, The Resilience Factor
 • Räisänen, Juhani (2013). Voimaantuminen, resurssiteoria- valinta, optimointi ja kompensointi.
 • Seligman & Peterson , Character Strengths and Virtues: Handbook
 • Seligman, Martin (1998). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. New York: Pocket Books.
 • Seligman, Martin (2001). Flourish. New York: Free Press.
 • Seligman, Martin (2008). Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Art House.
 • Seppälä, Emma (2016). The happiness track / Elä onnellisemmin. HarperCollins Nordic.
 • Siegel Daniel, Mindsight
 • Tedeschi & Calhoun, Posttraumatic growth
 • Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.). (2014). Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus.
 • Worline&Dutton: Awakening Compassion at Work

 Aiheeseen liittyviä nettisivuja

 • positiivinenpsykologia.fi

Yhteistyökumppani­yrityksiä

 • taitoba.fi

Tieteellistä aineistoa: